קרן  קציר שטיבל

קרן קציר שטיבל

מנהלת השיווק ברשות התקשוב הממשלתי חברת ועדת ההיגוי

דוברים נוספים באירוע eGOV 2018

Open Accessibilty Menu